Vă rugăm să faceţi directorul cache editabil

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
Prima pagină
PARTENER ACTIV ŞI IMPLICAT PDF Imprimare Email

Democraţia participativă, sistem la care românii au subscris la începutul anilor ’90, înseamnă implicarea cetăţeanului în procesul de luare a deciziilor publice care îl afectează. Pe parcursul celor 20 de ani, societatea civilă a efectuat paşi importanţi în a-şi defini şi a-şi face cunoscute priorităţile legislative în faţa decidenţilor. Grupurile de interese legitime, coagulate într-un ţel comun prin asociaţii neguvernamentale şi non profit, prin partenerii sociali, asociaţiile de afaceri şi alte structuri ale societăţii civile, s-au consolidat şi s-au maturizat. Deşi au învăţat şi au experimentat tehnici de influenţare legislativă şi modalităţi operaţionale de a-şi exprima opiniile, partenerii sociali sunt încă nesiguri şi confuzi asupra cadrului prin care îşi pot prezenta propunerile şi punctele de vedere.

Deşi legislaţia prevede posibilitatea de a interveni în procesul de elaborare a politicilor publice, a reglementărilor care ne afectează, sectorul neguvernamental a rămas înca la distanţă de factorii de decizie. Chiar daca avem, în România, mijloacele legale de acţiune, participarea în procesul de luare a deciziilor publice va deveni eficientă numai în momentul în care societatea civilă structurată adoptă practici exigente şi riguroase de implicare în elaborarea actelor normative şi a politicilor publice de la nivel local, regional până la nivel naţional. Cazurile de succes înregistrate de reprezentanţi ai societăţii civile sunt încă puţine la număr în raport cu necesitatea implicării active şi eficiente a cetăţeanului în deciziile publice care îl afectează.

De aceea este nevoie de formarea unei mase critice de specialişti, din rândul structurilor societăţii civile care să stăpânească tehnici şi mecanisme profesionale de intervenţie în dialogul social, care să cunoască modalităţile legale de acces şi participare în procesul public decizional, care să poată susţine argumentat poziţia celor pe care îi reprezintă în negocierile cu reprezentanţiii decidenţilor politici.

Proiectul Partener Activ si Implicat are drept scop formarea unui grup de 800 de specialişti în dialogul social şi intervenţia profesională în procesul decizional la nivel naţional, câte 100 în fiecare regiune a României. Pe parcursul a 3 ani de implementare, participanţii, reprezentanţi ai partenerilor sociali, ai asociaţiilor de IMM, ai mass-media, reprezentanţi de ONG din fiecare regiune a ţării, au şansa de a participa la activităţi de instruire şi acţiuni practice de intervenţie în procesul decizional de la nivel local, la nivel regional, naţional şi european.

Pentru consolidarea tehnicilor dobândite, participanţii vor avea acces la o bibliotecă tradiţională şi una virtuală, vor avea la îndemână colecţii de studii de caz şi îşi vor crea ei înşişi propriile studii de caz în baza experienţei profesionale proprii. Cunoştinţele şi experienţa practică acumulată vor fi atestate prin certificarea profesională a celor care finalizează acest parcurs, generându-se astfel primul corp profesional de dialog social şi de intervenţie în decizia publică din România.

Avantajele existenţei corpului profesional de dialog social şi de intervenţie în decizia publică:

A.    pentru societatea civila:

·   Grupurile societăţii civile afectate de proiecte de acte normative sau de politici publice îşi pot dezvolta compartimente profesionale sau pot accesa profesionişti pentru a-şi exprima şi susţine amendamentele şi pentru a-şi  prezenta opiniile de o manieră argumentată în baza expertizei care le recomandă, crescând astfel impactul lor în luarea deciziilor;

·   Grupurile societăţii civile vor deveni o prezenţă profesională în raport cu reprezentanţii deciziei publice, vor câştiga încrederea şi respectul acestora din urmă, respectiv vor deveni mult mai vizibile în cerinţele lor publice;

·   Societatea civilă se va simţi parte a procesului decizional şi va accepta mult mai uşor consensul;

·   Societatea civilă, având şansa să-şi susţină punctul de vedere profesional într-un mod profesional în raport cu alţi parteneri sociali şi decidenţi politici, nu îşi va mai putea exprima nemulţumirea faţă de un proiect de lege deja aprobat;

B.    pentru decidentii politici:

·   Decidenţii politici vor avea posibilitatea de a purta dezbateri eficiente şi informate pe teme de interes public, care să conducă la soluţii acceptate de toate părţile implicate în dialog;

·   Decidenţii politici vor fi în contact direct cu alegătorii, colectând opinii profesionale provenite din rândul societăţii civile;

·   Decidenţii politici vor beneficia de expertiza voluntară şi de studii de caz provenite din societatea civilă;

·   Decidenţii politici vor putea cuantifica gradul de asimilare şi de acceptare al societăţii civile cu privire la anumite proiecte de acte normative;

·   Decidenţii politici vor putea identifica soluţii eficiente şi mai puţin costisitoare prin dialogul bazat pe argumente profesionale;

·   Procesul de elaborare a deciziei publice prin intervenţia profesională a societăţii civile, va fi puternic mediatizat, conducând la îmbunătăţirea imaginii decidenţilor politici conducând la o mai bună cunoaştere a activităţii decidenţilor politici şi, implicit la o mai bună imagine publică a acestora.

C.    pentru reprezentaţii mass-media:

·         Mobilizarea profesioniştilor la dialog, prin talk show-uri şi comentarii, va ridica standardul emisiunilor şi va genera poziţii expert care să contribuie la identificarea celei mai potrivite soluţii de elaborare şi aplicare a unei politici publice ce afectează un sector al societăţii civile;

·         Cunoaşterea profesioniştilor din societatea civilă şi a mecanismelor de elaborare a politicilor publice oferă posibilitatea acestora să prezinte publicului avantaje şi dezavantaje, argumentaţii pro şi contra, cu mult mai multă acurateţe şi cu  detalii concrete;

·         Prezentând într-o manieră profesionistă şi concretă problemele actuale ale comunităţii, mass-media îşi va creşte audienţa şi îşi va spori credibilitatea şi relevanţa socială.

D.   pentru procesul de elaborare a deciziei publice, prin intervenţia profesională a reprezentanţilor societăţii civile:

 • Se oferă profesionalism pentru orice platformă transparentă de dialog social şi de intervenţie în procesul decizional;
 • Se asigură implicarea largă a experţilor privaţi şi publici în a-şi aduce contribuţia profesională pe domeniul proiectului de act normativ şi/sau politică publică;
 • Se asigură colecţionarea largă şi voluntară a opiniilor profesionale, legate de un proiect de act normativ, ca bază de analiză în finalizarea deciziei publice;
 • Se oferă posibilitatea mass-mediei să-şi ridice standardele emisiunilor economico-politice, cu resurse informaţionale consistente;
 • Se oferă resurse informaţionale bogate, diverse şi accesibile cercetătorilor experţi din diverse domenii;
 • Se asigură sinteze-expert pentru grupurile de lucru din procesul decizional şi alte structuri interesate, inclusiv cele internaţionale;
 • Se va asigura diminuarea traficului de influenţă, prin exprimarea publică a intereselor diferitelor părţi interesate, într-un dialog social, bazat pe argumente profesionale;
 • Se formează şi consolidează încrederea cetăţeanului de a participa direct la procesul legislativ, contribuind la eficientizarea procesului de elaborare a deciziei publice;
 • Se creşte sentimentul de proprietate al publicului asupra deciziei administrative, legislative şi politice, ceea ce va consolida democraţia participativă.

 

Rezultate aşteptate.

 • crearea unui proces constant de dialog social şi de intervenţie în procesul de elaborare a deciziei publice, a tuturor părţilor implicate;

 

 • creşterea încrederii părţilor implicate asupra beneficiilor dialogului social încă din faza de concept a unui proiect de act normativ;
 • generarea unui proces de intervenţie riguroasă în procesul de elaborare a polticilor publice la nivel de masă critică;
 • introducerea bunelor practici în elaborarea politicilor publice.

Prin punerea în practică a acestui proiect, Academia de Advocacy aduce o contribuţie substanţială la dialogul social, la accelerarea procesului de elaborare a politicilor publice stabile şi eficiente, la pregătirea societăţii civile şi a decidenţilor politici în a-şi asuma standardele internaţionale în negociere şi dialog social.

Academia de Advocacy este o organizaţie non profit, cu expertiză în domeniul advocacy, care asistă grupurile legitime de interese în amendarea actelor normative relevante şi mobilizează participarea acestora în elaborarea politicilor publice.Academia de Advocacy are drept scop mobilizarea societăţii civile în practicarea principiillor democraţiei participative, utilizând tehnicile de intervenţie din domeniul de advocacy. Pune la dispoziţia grupurilor legitime de interese programe de advocacy, instruire, asistenţă tehnică, consultanţă de specialitate, monitorizare, analiză diagnostic şi cercetare.

                                                                                                     

    .

 
© 2009 Pactul Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala - Secretariatul Tehnic Permanent pentru Regiunea Sud Est | Copyright Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila, Romania | Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.