Vă rugăm să faceţi directorul cache editabil

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
Prima pagină
CALITATE EFICIENTA SI TRANSPARENTA IN SERV PUBLIC DE OCUPARE PDF Imprimare Email

Obiectivul general :

Cresterea calitatii, eficientei si transparentei Serviciului Public de Ocupare prin dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului propriu, in vederea asigurarii unei utilizari eficiente a capitalului uman in serviciile publice de ocupare si a cresterii competitivitatii, prin expertiza dobandita facilitand acordarea unei asistente personalizate, in functie de nevoile diferitelor grupuri sociale privind (re)insertia profesionala pe piata muncii.

 

 

Obiectivele specifice:

 • Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare in domeniul sistemelor informatice si al utilizarii TIC, dezvoltarea acestor competente fiind de maxima necesitate la nivelul tuturor structurilor interne ale SPO, pentru dezvoltarea unui capital uman performant, adaptat noilor cerinte ale pietei muncii, pentru asigurarea unei utilizari eficiente a echipamentelor, aplicatiilor si retelei informatice, pentru o exploatere rapida a bazelor de date si a cailor de comunicare on-line, pentru o monitorizare corespunzatoare a impactului net al masurilor active, pentru asigurarea unor servicii publice de calitate cu timpi de asteptare redusi la maxim.
 • Formarea personalului propriu al SPO in vederea acordarii la un nou standard de calitate, a serviciilor specializate de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, promovand astfel:

o   formarea continua de calitate la nivelul unei structuri institutionale

o   cultura antreprenoriala in randul unor grupuri mai mari de clienti asistati din toate zonele judetului

o   dezvoltarea unei piete a muncii locala moderna, flexibila si incluziva, urmare a eficientizarii interventiilor SPO.

 

 • Dezvoltarea unui parteneriat transnational care sa contribuie la cresterea competentelor pentru furnizarea serviciilor de ocupare.

Partenerul transnational este un Serviciu Public de Ocupare din UE 27, cu vasta experienta in servicii de ocupare, in scrierea si implementarea de proiecte finantate din Fondurile Structurale Europene, in realizarea schimburilor de bune practici cu alte servicii publice de ocupare din Europa si din intreaga lume. Rolul partenerului transnational este de a nominaliza 2 experti in echipa de implementare pentru derularea activitatilor care vizeaza pregatirea, organizarea si realizarea vizitei de studiu.

Expertiza pe care partenerul transnational o detine, constituie pentru solicitant, un important catalizator in procesul de crestere a calitatii si eficientei serviciilor publice de ocupare si de imbunatatire a transparentei la nivelul interventiilor in piata muncii locala.

 

 Principalele activitati in cadrul proiectului:

 

            a) realizate de beneficiar:

 1. Activarea echipei de management si a echipei de implementare - structurarea agendei de lucru

     Subactivitati:

 1.  
  • pregatirea planului de demarare a implementarii proiectului
  • informarea echipei
  • initierea procedurilor de control al etapelor
 2. Şedinţa echipei de implementare a proiectului si pregatirea lansarii proiectului; Lansarea proiectului ; Conferinta de presa.
 3. Achizitia echipamentelor cu respectarea procedurilor legale in vigoare privind achizitiile publice, pentru completarea bazei tehnico-materiale a SPO, in vederea asigurarii logisticii necesare pentru utilarea salii de desfasurare a cursurilor, respectiv 8 computere, 2 imprimante si 3 pupitre
 4. Subcontractarea, cu respectarea procedurilor legale in vigoare, a echipamentului necesar pentru asigurarea in sala de curs, a functionarii computerelor in retea si a accesului la internet: router, switch 24 posturi, cablu retea, mufe RJ, etc.
 5. Selectia personalului propriu care va constitui grupul tinta asistat in proiect : 53 de functionari publici ai SPO selectati pentru cuprindere in cursuri de formare profesionala
 6. Constituirea grupelor de cursanti in functie de nevoia de formare si de domeniu : Cuprinderea in cursuri a 53 de persoane, cu mentiunea ca unele sunt cuprinse la ambele programe de formare, in cele doua domenii: Constituirea a 7 grupe de cursanti, respectiv:
  • grupe pentru cursurile in domeniul sistemelor informatice si al utilizarii TIC, respectiv:

-2 grupe (20 persoane) pentru cursuri in vederea obtinerii Permisului European de Conducere a Computerului START;

-3 grupe (31 persoane) pentru cursuri in vederea obtinerii Permisului European de Conducere a Computerului COMPLET.

·         grupe pentru cursurile in domeniul consultantei si asistentei pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, respectiv 2 grupe ( 26 persoane )

 1. Amenajarea si utilarea salii de curs cu 8 computere, 2 imprimante si 3 pupitre, fiind in final operationala cu 12 pupitre , 12 computere si 2 imprimante. Cele 12 computere vor fi functionabile in retea, dupa achizitionarea echipamentului necesar in acest sens si va fi asigurat accesul in sala la internet.
 2. Vizita de studiu in cadrul unui SPO din Franta; activitate transnationala, in vederea consolidarii si dezvoltarii unui parteneriat care sa contribuie la cresterea competentelor pentru furnizarea serviciilor de ocupare : Expertiza pe care partenerul transnational 3 o detine, constituie pentru grupul nostru, format din 20 de functionari ai SPO, un important catalizator in procesul de crestere a calitatii si eficientei serviciilor publice de ocupare pe care le prestam si de imbunatatire a transparentei la nivelul interventiilor noastre in piata muncii locala si regionala.

Activitatile realizate de catre expertii partenerului transnational 3, pentru :

 1.  
  • fundamentarea si elaborarea programei de desfasurare a vizitei
  • realizarea materialelor informative
  • vizitarea unui centru CRDC- Centru de Resurse pentru Dezvoltarea Competentelor personalului propriu din cadrul SPO
  • prezentarea programului si a modului de organizare a formarii initiale si continue pentru consilierii din cadrul SPO
  • vizitarea unor SPO si întretineri cu manageri si consilieri
  • vizitarea unui centru de gestiune a unui sistem informatic operational
 2. Desfasurarea campaniei de organizare a bursei serviciilor pentru clienti si parteneri: Bursa se va desfasura in 7 localitati din judet, atat in mediul urban cat si in mediul rural, in spatii inchiriate pe baza de contract.

      Bursa serviciilor este actiunea propusa in proiect, prin care SPO:

 1.  
  • mediatizeaza si promoveaza capacitatea marita de prestare a intregului pachet de servicii de ocupare, prin intermediul unui capital uman cu competente dezvoltate
  • mediatizeaza si promoveaza deschiderea institutiei publice pentru dezvoltarea si consolidarea de retele si parteneriate care sa asigure cresterea eficientei si transparentei in acordarea serviciilor publice de ocupare
 2. Desfasurarea campaniei de organizare a seminariilor teritoriale care vizeaza schimbul de bune practici. Seminariile teritoriale se vor desfasura in 7 localitati din judet, atat in mediul urban cat si in mediul rural, in spatii inchiriate pe baza de contract.

      Prin seminariile teritoriale propuse in proiect, SPO:

 1.  
  • mediatizeaza si promoveaza impactul produs de capacitatea marita de prestare a intregului pachet de servicii de ocupare, prin intermediul unui capital uman cu competente dezvoltate
  • mediatizeaza si promoveaza deschiderea institutiei publice pentru dezvoltarea si consolidarea de retele si parteneriate
 2. Diseminarea şi promovarea rezultatelor proiectului si a modelelor de buna practica create. La seminarul regional sunt invitate serviciile publice de ocupare din regiunea Sud - Est si diferite grupuri de parteneri. Am prevazut ca rezultatele obtinute in cadrul proiectului sa fie diseminate catre SPO din regiunea Sud - Est, considerand ca astfel rezultatele proiectului pot fi generalizate de la nivel local, la cel regional. Experientele pozitive acumulate

pe parcursul proiectului sunt astfel extinse prin intermediul managementului institutional, astfel incat sa poata fi fructificata experienta acumulata la nivelul SPO de institutii similare.

 1. Managementul proiectului:
 • monitorizarea si evaluarea activitatilor derulate pe intreaga durata de implementare a proiectului;
 • Raport de audit;
 • Rapoarte de monitorizare lunare si pe activitati
 • Rapoarte tehnico – financiare economice;
 • Bilantul actiunilor echipelor de management si de implementare;
 • Comunicate de presa

 

 
© 2009 Pactul Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala - Secretariatul Tehnic Permanent pentru Regiunea Sud Est | Copyright Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila, Romania | Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.