Vă rugăm să faceţi directorul cache editabil

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
Prima pagină
D.I.C.U.A.N 2009 PDF Imprimare Email

 

Despre proiect

 

 

 

 

Proiectul este finantat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS-DRU), Axa prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor“, Domeniul major de interventie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale” si are titlul “Diseminarea culturii antreprenoriale si promovarea parteneriatelor in regiunea de Sud – Est” (DICUAN – POSDRU/26/3.1/G/39189)

Durata proiectului  Iulie 2009 - Iunie 2010 

Obiectiv general  Obiectivul general al proiectului este de a disemina instrumentele si beneficiile culturii antreprenoriale si a importantei parteneriatului in afaceri in randul grupurilor tinta la nivelul Regiunii Sud-Est, prin furnizarea de informatii si seminarii de formare profesionala pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, cat si prin crearea si promovarea de materiale didactice privind parteneriatul in afaceri 

Obiective  specifice

  • Acordarea , in cadrul unui birou creat special, de asistenta si informatii privind cultura antreprenoriala si importanta parteneriatului, celor care doresc si initieze o activitate independenta si/sau sa isi extinda activitatea existenta;
  • Promovarea rolului strategic jucat de parteneriat in crearea si dezvoltarea unei afaceri, prin diseminarea diferitelor aspecte care caracterizeaza o relatie parteneriala;
  • Formarea profesionala pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor, angajatilor, personalului de conducere din intreprinderi (in special din micro-intreprinderi si IMM-uri) si a persoanelor care doresc sa initieze o activitate independenta.

Grup tinta:

  • angajatii;
  • intreprinzatorii;
  • persoane care doresc sa initieze o activitate independenta;
  • personal de conducere din intreprinderi, in special din micro-intreprinderi si IMM-uri.

 ACTIVITATI: / Cum raspunde proiectul nevoilor grupurilor tinta? Activitatile din cadrul proiectului presupun derularea de seminarii de formare profesionala pe teme antreprenoriale specifice, privind dezvoltarea abilitatilor de comunicare, de management si antreprenoriale ale angajatilor, intreprinzatorilor, personalului de conducere din firme si ale persoanelor care doresc sa initieze o activitate independenta, dar si in legatura cu aspecte legislative, financiare, tehnice, umane specifice diferitelor domenii de activitate economica
Activitatile de asistenta antreprenoriala acordata in cadrul biroului de informare se concentreaza pe oportunitatile de dezvoltare in domeniile noi de ocupare (protectia mediului inconjurator si RSI, dezvoltare durabila, utilizarea TIC), prin sprijin pentru realizarea de studii de fezabilitate, studii cantitative si calitative de piata, evaluarea competentelor necesare pentru cresterea competitivitatii firmelor, aspecte legislative, posibilitati de finantare etc., necesare pentru a transmite persoanelor din grupurile tinta informatii specifice unor domenii de nisa. Aceste activitati de asistenta se desfasoara in cadrul biroului de informare creat in cadrul proiectului si se adreseaza atat celor care doresc sa deruleze o activitate independenta, cat si intreprinzatorilor si personalului de conducere din intreprinderi care doresc sa-si diversifice activitatea in sectoare cu un potential mare de valoare adaugata.
In plus,
manualul de parteneriat, distribuit prin biroul de informare si prin website-ul proiectului, va oferi persoanelor tinta ale proiectului informatii utile privind diversele aspecte care caracterizeaza relatia de parteneriat, precum: criterii de selectie a unui partener, bugetul parteneriatului etc
Obiectivele D.I.C.U.A.N sunt astfel perfect corelate cu necesitatile grupurilor tinta, contribuind la dezvoltarea antreprenoriatului in Regiunea Sud-Est prin furnizarea de informatii, asistenta si suport populatiei regionale (30 persoane din grupul tinta).

 

WEB SITE: http://www.antreprenoriat.dicuan.ro/

 
© 2009 Pactul Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala - Secretariatul Tehnic Permanent pentru Regiunea Sud Est | Copyright Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila, Romania | Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.