Vă rugăm să faceţi directorul cache editabil

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
Prima pagină
CONECTIC PDF Imprimare Email

 

COOPERARE PENTRU OCUPARE A NEVAZATORILOR PRIN CRESTEREA COMPETENTELOR IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 

 

 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritara 6: Promovarea Incluziunii Sociale Domeniul Major de Interventie 6.2.: Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii  

 

Autoritate contractanta: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

 

Beneficiar: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati 

 

Parteneri: v  Asociatia Nevazatorilor din Romania

v  Asociatia Nevazatorilor din Romania – Filiala Galati

v  A.J.O.F.M. Harghita

v  A.J.O.F.M. Buzau

v  A.J.O.F.M. Vrancea

v  S.I.D.A. Italia

Valoarea totala a proiectului este de 7.584.820 lei din care contributia de la Fondul Social European este de 6.793.874,97 lei.

 

Termen de realizare a proiectului: 24 luni

 

Perioada de implementare: 01.10.2009-30.09.2011

 

Grupul ţinta: Beneficiarii directi ai proiectului sunt persoanele nevazatoare si slab vazatoare din Regiunile Sud-Est si Centru

v  Persoane cu dizabilitati vizuale 150

 v  Alte grupuri vulnerabile 40

v  Personal angajat în institutiile publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare 160

v  Personal al organizatiilor societatii civile 50

v  Angajati 50

v  Manageri 15  

 

Obiectivul general:Imbunatatirea accesului la educatie/formare profesionala si integrarea/reintegrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si defavorizate din Regiunile Sud-Est si Centru, in special a persoanelor cu dizabilitati vizuale

 

Obiective specifice:

 •  cresterea numarului participantilor la programele de calificare/recalificare destinate persoanelor nevazatoare/slab vazatoare din Regiunile Sud/Est si Centru, prin cresterea gradului de incredere in serviciile publice oferite prin acest proiect si certificarea persoanelor apartinand grupului tinta specific, participante la programele de calificare/recalificare;
 •  cresterea numarului de persoane asistate din categoria mentionata;
 •  cresterea in Regiunile Sud-Est si Centru a numarului de unitati protejate în sensul Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si cresterea numarului de locuri de munca protejate;
 •  crearea unui sistem educativ-formativ pentru persoanele nevazatoare si slab vazatoare adaptat cererii de pe piata muncii prin utilizarea TIC.

 

Principalele activitati:

 • Comunicare si sensibilizare. Proiectul prevede o ampla campanie de comunicare si sensibilizare, fiind vizate in mod deosebit persoanele nevazatoare si slab vazatoare, resursele umane ce furnizeaza servicii in sectorul social public/privat si in cel de asistenta a grupului vulnerabil mentionat, precum si intreprinderile si personalul de conducere al acestora.
 • Analiza si cercetare: Vor fi identificate pe de o parte necesitatile firmelor si competentele nevazatorilor/slab vazatorilor si pe de alta parte punctele critice ce creeaza un obstacol pentru incluziunea sociala si integrarea la locul de munca a acestora.
 • Elaborarea metodologiei de formare profesionala. Vor fi elaborate parcursuri de formare cu metodologii si materiale didactice specifice destinate participantilor grupurilor vulnerabile, adaptate dificultatilor participantilor si structurii competentelor tehnice IT si competentelor transversale.
 • Formarea profesionala a formatorilor (formatori, orientatori, asistenti si tutori). Se vor actualiza competentele resurselor umane ce vor lucra cu persoanele ce apartin grupului vulnerabil si vor fi organizate cursuri de formare pentru formatori.
 • Orientare si formare profesionala. Vor fi organizate 2 cursuri de formare destinate persoanelor cu dizabilitati vizuale: un curs pentru dobandirea competentelor tehnice prin tehnologia IT si altul pentru insusirea de competente transversale, in special motivarea personală la locul de muncă, in relatiile inter-profesionale si in rezolvarea problemelor.
 • Asistenta in plasarea la locul de munca. Integrarea la locul de munca se va realiza printr-un stagiu de practica in cadrul unei intreprinderi. Pentru a garanta o mai bună integrare la locul de muncă a participantului, proiectul prevede un curs de formare destinat personalului intreprinderii – tutori ce vor lucra cu participantul sau il vor ajuta in depasirea dificultatilor specifice.

 

Rezultate asteptate:

v  un sistem educativ-formativ pentru persoanele cu dizabilitati vizuale adaptat cererii de pe piata muncii prin utilizarea TIC

v  un serviciu specializat de orientare si formare profesionala, precum si de mediere in munca a persoanelor cu dizabilitati vizuale care va functiona in cadrul parteneriatului

v  o retea informatica deschisa partenerilor in vederea schimbului de informatii – un site web pentru  publicitate si informare

v  o campanie interregionala de comunicare si sensibilizare a angajatorilor

v  o clasificare (sectoriala si regionala) a cerintelor pietei muncii accesibila persoanelor cu  dizabilitati vizuale prin intermediul unei baze de date speciale

v  materiale didactice specifice nevazatorilor si slab vazatorilor

v  brosura de bune practici referitoare la formarea si plasarea la locul de munca a persoanelor cu  dizabilitati vizuale 

v  suport e-learning pentru nevazatori si slab vazatorilor

v  software dedicat invatarii persoanelor cu dizabilitati vizuale

v  software pentru tele-working v  workshop international pentru transferul de bune practici de identificare si analiza a nevoilor de formare a nevazatorilor

v  workshop international pentru transfer de bune practici in proiectarea traseelor de formare pentru nevazatori

v  workshop international pentru transferul bunelor practici privind plasarea la locul de munca a persoanelor cu dizabilitati vizuale

v  300 de interviuri cu persoane cu dizabilitati vizuale pentru identificarea solutiilor adecvate problemelor specifice

v  200 de interviuri cu angajatorii pentru identificarea proceselor organizationale si individualizarea activitatilor ce pot fi aduse la indeplinire cu ajutorul persoanelor cu dizabilitati vizuale

v  200 nevazatori si slab vazatori orientati spre formare

v  64 nevazatori si slab vazatori formati in utilizarea TIC

v  64 nevazatori si slab vazatori formati, cu competente de baza si transversale

v  150 de persoane cu dizabilitati vizuale orientate pentru plasarea la locul de munca

v  85 de tutori din unitati protejate formati pentru asistarea persoanelor cu dizabilitati vizuale

v  85 persoane cu dizabilitati vizuale incadrate in munca 

 

Proiectul isi propune :

 • Asistenta specializata acordata persoanelor nevazatoare si slab vazatoare la locul de munca, aceasta actiune urmand a fi prima de acest gen la nivel national
 • Consilierea si orientarea profesionala a persoanelor nevazatoare si slab vazatoare din Regiunile Sud-Est si Centru privind utilizarea mijloacelor TIC
 • Perfectionarea si specializarea personalului angajat in institutiile publice si private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare
 • Incadrarea in munca sau continuarea pregatirii profesionale a unui procent relevant din numarul total al participantilor la cursurile de formare implementate in cadrul proiectului
 
© 2009 Pactul Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala - Secretariatul Tehnic Permanent pentru Regiunea Sud Est | Copyright Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila, Romania | Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.